Το Σωματείο

Το Σωματείο Ελλήνων Οδηγών Βουνού (ΣΕΟΒ) είναι ένα επαγγελματικό σωματείο που εκπροσωπεί τους Έλληνες Οδηγούς Βουνού προσφέροντας υπηρεσίες υποστήριξης, εκπαίδευσης και κανονισμών.

Οι στόχοι του ΣΕΟΒ είναι:
  • η συσπείρωση όλων των Ελλήνων Οδηγών Βουνού
  • η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, αλλά και μελών άλλων σχετικών με την ορειβασία συλλόγων και οργανώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • η ανύψωση του επιπέδου της ελληνικής ορειβασίας και την ευρεία διάδοση όλων των μορφών της ορειβασίας με την παράλληλη φροντίδα και προστασία του χώρου τον ελληνικών βουνών
  • ο συντονισμός της παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του σωματείου σε ομάδες, μεμονωμένα άτομα, συλλόγους, ομοσπονδίες και σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο έχει σχέση με το σωματείο
Το ΣΕΟΒ:
  • είναι πανελλήνια πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση και μπορεί να συμμετέχει ως ενεργό μέλος σε ομοσπονδίες, ενώσεις και κάθε φορέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με αυτούς του συλλόγου
  • πραγματοποιεί εκδηλώσεις πολιτιστικού, παιδαγωγικού, εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου με συγκεντρώσεις, παραστάσεις, συνέδρια, περιοδείες, αναβάσεις, σχολές, σεμινάρια κλπ.
  • ενθαρρύνει, καθοδηγεί, συμπαραστέκεται και βοηθά στην κατάρτιση μελετών σωστής οργάνωσης του χώρου των βουνών και στην εκτέλεση έργων από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς ή/και ιδιώτες που εξυπηρετούν ή συμφωνούν με τους σκοπούς του, χωρίς να θίγουν το χώρο των βουνών
  • συμμετέχει με εκπροσώπους του σε οποιαδήποτε επαγγελματική σχολή έχει σχέση με την ορειβασία και τις τεχνικές πρόσβασης σε θέση εργασίας σε ύψος που οργανώνεται από σχετικούς με το θέμα φορείς (Ομοσπονδία Ορειβασίας, Γ.Γ.Αθλητισμού κ.ά.)
βρείτε μας και εδώ

ΣΕΟΒ | Σωματείο Ελλήνων Οδηγών Βουνού