Κώδικας Δεοντολογίας

 

1. Γενικές Παρατηρήσεις

O κώδικας δεοντολογίας του ΣΕΟΒ είναι ένα σύνολο κανόνων που αφορούν στην καλή συμπεριφορά. Προάγει την καλή εικόνα των Οδηγών Βουνού δημοσίως, ενώπιον των πελατών τους και διαφόρων ιδρυμάτων και την έντιμη σχέση μεταξύ τους.

2. Οι Δραστηριότητες του Οδηγού Βουνού

2.1 Tο πεδίο δράσης του Οδηγού Βουνού περιλαμβάνει:

Δραστηριότητες στα βουνά όπως ορειβασία, αναρρίχηση, πεζοπορία, εκδρομές και δραστηριότητες με εξοπλισμό για χειμερινά σπορ, για παράδειγμα, διασχίσεις με σκι και σκι εκτός πίστας.

Mε την αντίστοιχη συμπληρωματική εκπαίδευση συμπεριλαμβάνονται και η κατάβαση φαραγγιών και οι εργασίες σε ύψος με χρήση ειδικών μέσων πρόσβασης και ασφάλισης κατά της πτώσης από ύψος (Βλ. Οδηγός Χρήσης Μεθόδων Ασφαλούς Πρόσβασης Σε Θέση Εργασίας Σε Ύψος και Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος).

2.2 O Οδηγός Βουνού διδάσκει τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί τις πιο ενδεδειγμένες μεθόδους διδασκαλίας.

Προσφέρει στους μαθητές του κατάλληλες συνθήκες μάθησης, καθώς γίνονται πιο ανεξάρτητοι.

Μπορεί να τους αφήσει να σκαρφαλώσουν επικεφαλής ή ως ανεξάρτητη σχοινοσυντροφιά, εφόσον δεν διακινδυνεύουν άσκοπα.

O αριθμός των μαθητών τους οποίους θα έχει υπό την ευθύνη του δεν πρέπει να ξεπερνά τη δυνατότητα επίβλεψής του.

2.3 O Οδηγός Βουνού ηγείται (οδηγεί) ή συνοδεύει ένα πρόσωπο ή μια ομάδα. Aποφασίζει για τον αριθμό των συμμετεχόντων σύμφωνα με τις τοπικές συνήθειες και/ή κανόνες, σύμφωνα με τις ικανότητες των πελατών του, το βαθμό δυσκολίας, τον κίνδυνο, το μήκος της διαδρομής και τις κλιματικές συνθήκες του βουνού.

2.4 Mε την αντίστοιχη συμπληρωματική εκπαίδευση ο Οδηγός Βουνού μπορεί επίσης να εργαστεί ως προπονητής σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.

2.5 Ο Οδηγός Βουνού μπορεί να λειτουργήσει ως τεχνικός σύμβουλος για τα μέλη της ομάδας του, για δήμους και άλλες ιδιωτικές και δημόσιες ομάδες, στο πεδίο των ικανοτήτων τους, ιδιαίτερα όσον αφορά την οργάνωση σχολών, αποστολών, διδακτικών συνεδριών κ.λπ.

2.6 Το πεδίο απασχόλησης του Οδηγού Βουνού αφορά:

Bουνά και κορφές μεγάλου υψομέτρου, περιοχές περιπέτειας, βράχο, χιόνι και πάγο.

Όλες τις τεχνητές και φυσικές δομές οι οποίες επιτρέπουν στον Οδηγό Βουνού να εφαρμόσει τις τεχνικές του δεξιότητες σε δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται σε δομές όπως οι ορθοπλαγιές, τα μπούλντερ, οι τεχνητές πίστες κ.λπ.

Περιοχές με χιονοκάλυψη οι οποίες συμπεριλαμβάνουν: ορειβατικό σκι / σκι εκτός πίστας, σκι ορθοπλαγιάς, χειμερινές αναβάσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται κάθε είδους τεχνικές .

2.7 O Έλληνας Οδηγός Βουνού μπορεί να εξασκεί τις δραστηριότητές του σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.  Όταν το κάνει αυτό, πρέπει να ενημερώνεται, να κατανοεί και να σέβεται τα τοπικά δεδομένα, ήθη και κανόνες.

2.8 O Οδηγός Βουνού σέβεται τα όρια των πεδίων δραστηριοποίησης άλλων επαγγελματικών ομάδων και ακολουθεί τις ισχύουσες νομικές αξιώσεις.

3. Η Θέση του Οδηγού Βουνού

3.1 O Οδηγός Βουνού μπορεί να εργαστεί ως διευθυντής ορειβατικής σχολής, ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως υπάλληλος.

3.2 Mπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας για ένα ίδρυμα. H θέση του του επιτρέπει να διατηρεί την αυτονομία του όσον αφορά την οργάνωση της δουλειάς του.

3.3 Aνεξάρτητα από τη θέση του ο Οδηγός Βουνού είναι υπεύθυνος για όλες τις αποφάσεις του και πρέπει ν’ απορρίπτει οποιοδήποτε εγχείρημα είναι παρακινδυνευμένο κατά την κρίση του ή φαίνεται ηθικά αμφίβολο.

Σε περίπτωση προβλήματος το οποίο αφορά την ασφάλεια πληροφορεί τους υπεύθυνους οργανισμούς. Μπορεί ν’ ανατρέξει στον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΕΟΒ και/ή στους τοπικούς κανόνες και έθιμα.

3.4 Ως υπάλληλος υπόκειται στις εντολές του εργοδότη του εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στην παράγραφο 3.3.

4. Γενικά επαγγελματικά καθήκοντα

4.1 Όλες οι δραστηριότητες απαιτούν προσοχή, πλήρη επίγνωση και σεβασμό όσον αφορά στην εκτίμηση των συνθηκών και των ικανοτήτων των πελατών. Ένας βαθμός εγγενούς ρίσκου είναι αναπόφευκτος στο πεδίο δραστηριοτήτων του Οδηγού Βουνού. Ο Οδηγός Βουνού δεν μπορεί να διαβλέψει τον ακριβή κίνδυνο, ούτε έχει το δικαίωμα να εγγυηθεί απόλυτη ασφάλεια στους πελάτες του.

4.2 O Οδηγός Βουνού πρέπει να ενημερώνεται για τις τρέχουσες συνθήκες και να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο και σύγχρονο εξοπλισμό ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση.

4.3 Όταν εργάζεται, ο Οδηγός Βουνού φέρει πάντα μαζί του υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών ή έχει άμεση πρόσβαση σε αυτό. Το ίδιο ισχύει για όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα για ν’ αναλάβει υπεύθυνα την αντίστοιχη δραστηριότητα.

4.4 Eεκσυγχρονίζει συνεχώς τις γνώσεις και τις τεχνικές του δεξιότητες, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας, της διάσωσης και του προσανατολισμού.

4.5 Στα βουνά απαντά στις ερωτήσεις άλλων ορειβατών. Πληροφορεί τους συναδέλφους του και τους κατάλληλους οργανισμούς για ρίσκα και υπερβολικούς κινδύνους που έχει ανακαλύψει στη διάρκεια της εξόρμησής του.

4.6 Σε περίπτωση ατυχήματος ο Οδηγός Βουνού πληροφορεί το πλησιέστερο κέντρο διάσωσης ή αναθέτει σε κάποιον άλλο να το κάνει. Όπου αυτό είναι εφικτό, πρέπει να βοηθά με λογικό τρόπο ανθρώπους που είχαν ατύχημα, υπό τον όρο ότι αυτό δεν θα εκθέσει σε κίνδυνο τους δικούς του πελάτες.

4.7 Με τη συμπεριφορά του ο Οδηγός Βουνού συνεισφέρει στην προστασία της φύσης.

4.8 Οι Οδηγοί Βουνού πρέπει να επιδεικνύουν αφοσίωση και αλληλοβοήθεια. Πρέπει ν’ αποφεύγουν ειδικά τους μεταξύ τους «αγώνες» και την αμοιβαία αύξηση του βαθμού επικινδυνότητας η οποία προκαλείται από τον ανταγωνιστικό τρόπο σκέψης.

4.9 Στα πλαίσια των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων ο Οδηγός Βουνού αναγνωρίζεται φορώντας σε εμφανές σημείο το σήμα των Οδηγών Βουνού. Πρέπει επίσης να φέρει πάνω του την κάρτα μέλους του ΣΕΟΒ.

4.10 Οι παράγραφοι 4.2 έως και 4.8 ισχύουν και για αθλητικές αλπικές δραστηριότητες οι οποίες δεν πραγματοποιούνται στη διάρκεια επαγγελματικής δράσης.

4.11 Ο Οδηγός Βουνού προσπαθεί ν’ αποκτήσει και να διατηρήσει καλές σχέσεις με τους ανθρώπους οι οποίοι σχετίζονται με το επάγγελμά του.

5. H Σχέση με τους Πελάτες

5.1 O Οδηγός Βουνού έχει καθήκον να φροντίζει και να υπολήπτεται τους πελάτες του.

5.2 Oι πελάτες πρέπει να ενημερώνονται για το γεγονός ότι υπάρχουν εγγενείς κίνδυνοι στις δραστηριότητες που επιχειρούνται με Οδηγούς Βουνού. Πρέπει να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι.

5.3 Πρωταρχικός στόχος του Οδηγού Βουνού είναι να προσφέρει μια αξιόλογη εμπειρία στους πελάτες του. Eπειδή ο Οδηγός Βουνού φροντίζει πρωταρχικά για την ασφάλεια των πελατών του, οι προσδοκίες και οι ικανότητές τους πρέπει ν’ αντισταθμίζονται με τις πραγματικές συνθήκες που απαντώνται.

5.4 Ο Οδηγός Βουνού φροντίζει ιδιαίτερα για την ασφάλεια των ανηλίκων και συγκεκριμένα για τα διαφορετικά στάδια της εξέλιξής τους.

5.5 Ο Οδηγός Βουνού πρέπει πάντα να προσέχει και να διασφαλίζει ότι έχουν διατυπωθεί σαφείς συμφωνίες με τον πελάτη, για παράδειγμα: στόχος της εκδρομής, αμοιβή του Οδηγού (ακόμα κι αν η διαδρομή αλλάξει ή σταματήσει), επιπρόσθετα έξοδα κ.λπ.

5.6 Διδάσκει στους πελάτες του υπεύθυνη συμπεριφορά ανάλογα με τις συνθήκες και αναπτύσσει την ικανότητά τους για αυτοκυριαρχία και ευθύνη του εαυτού τους. Επιβεβαιώνει το επίπεδο τεχνικών δεξιοτήτων και φυσικής κατάστασης των πελατών του κι ελέγχει τον εξοπλισμό τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα.

5.7 Αν ο Οδηγός Βουνού πρέπει, για παράδειγμα, να βοηθήσει ή να οργανώσει μια διάσωση ή αν απαιτούνται οι ειδικές τεχνικές των Οδηγών Βουνού, επιτρέπεται ν’ αφήσει τους πελάτες του μόνους στα βουνά. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η υπεύθυνη εκτίμηση της κατάστασης.

5.8 Η απόφαση να σταματήσει μια εξόρμηση ή ν’ αλλάξει μια διαδρομή πρέπει να λαμβάνεται σε συνεννόηση με τους πελάτες του. Ο Οδηγός Βουνού έχει το δικαίωμα ν’ αποφασίσει μόνος για λόγους ασφάλειας. Θα πρέπει ωστόσο να εξηγήσει το συντομότερο δυνατόν τους λόγους της απόφασής του στους πελάτες του.

βρείτε μας και εδώ

ΣΕΟΒ | Σωματείο Ελλήνων Οδηγών Βουνού