16 Δεκεμβρίου 2017
Γενική συνέλευση 2017
Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017, στις Αχαρνές Αττικής, πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΟΒ.
Το θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν τα εξής:
Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
Διοικητικός απολογισμός
Οικονομικός απολογισμός
Απαλλαγή Δ.Σ. και Ε.Ε.
Προγραμματισμός επόμενης χρονιάς, συζήτηση & παρεμβάσεις μελών
16 Δεκεμβρίου 2017
17 Δεκεμβρίου 2016
Γενική συνέλευση 2016
Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016, στη Γραβιά Φωκίδας, πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΟΒ.
Το θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν τα εξής:
Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
Διοικητικός απολογισμός
Οικονομικός απολογισμός
Απαλλαγή Δ.Σ. και Ε.Ε.
Προγραμματισμός επόμενης χρονιάς, συζήτηση & παρεμβάσεις μελών
17 Δεκεμβρίου 2016
15 Ιανουαρίου 2016
Δύο νέα μέλη στο προσωπικό της ΣΕΟΒ
Το ΣΕΟΒ καλωσορίζει τα δύο νέα μέλη του και τους εύχεται καλή τύχη στο δύσκολο επάγγελμα του Οδηγού Βουνών.
Οι νέοι συνάδελφοι είναι:
Παναγιώτης Γουμπέρης
Άκης Παρούσης
15 Ιανουαρίου 2016
19 Δεκεμβρίου 2015
Νέο διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΟΒ
Στην ετήσια γενική συνέλευση του σωματείου που έγινε στις 19 Δεκεμβρίου 2015, στη Γραβιά Φωκίδας, έγιναν επίσης και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΟΒ.
19 Δεκεμβρίου 2015
19 Δεκεμβρίου 2015
Γενική συνέλευση του ΣΕΟΒ
Το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015, στη Γραβιά Φωκίδας, πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΟΒ.
Το θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν τα εξής:
Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
Διοικητικός απολογισμός
Οικονομικός απολογισμός
Ψήφιση πρότασης ανακήρυξης του Δ. Κορρέ επίτιμο μέλος του ΣΕΟΒ
Απαλλαγή Δ.Σ. και Ε.Ε.
Προγραμματισμός επόμενης χρονιάς
Παρεμβάσεις μελών
Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
19 Δεκεμβρίου 2015
14 Νοεμβρίου 2014
Ένα νέο μέλος στο δυναμικό του ΣΕΟΒ
Μετά και την επιτυχή παρακολούθηση της Σχολής Οδηγών Βουνού της ΕΟΟΑ, το ΣΕΟΒ καλωσορίζει τον επιτυχόντα Μπάμπη Μαρινίδη και του εύχεται καλή τύχη στο δύσκολο επάγγελμα του Οδηγού Βουνού.
14 Νοεμβρίου 2014
26 Σεπτεμβρίου 2014
Γενική Συνέλευση του ΣΕΟΒ
Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2014, στην Καλαμπάκα, πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΟΒ.
Το θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν τα εξής:
Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
Διοικητικός απολογισμός
Οικονομικός απολογισμός
Προγραμματισμός επόμενης χρονιάς
Προϋπολογισμός επόμενης χρονιάς
Παρεμβάσεις μελών
26 Σεπτεμβρίου 2014
15 Δεκεμβρίου 2013
Γενική Συνέλευση tου ΣEOB
Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2013, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΟΒ.
Το θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν τα εξής:
Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
Διοικητικός απολογισμός
Οικονομικός απολογισμός
Προγραμματισμός επόμενης χρονιάς
Προϋπολογισμός επόμενης χρονιάς
Παρεμβάσεις μελών
15 Δεκεμβρίου 2013
15 Δεκεμβρίου 2012
Γενική Συνέλευση του ΣΕΟΒ
Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΟΒ.
Το θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν τα εξής:
Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
Διοικητικός απολογισμός
Οικονομικός απολογισμός
Τροποποίηση του καταστατικού του ΣΕΟΒ
Προγραμματισμός
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής επιτροπής
15 Δεκεμβρίου 2012
14 Δεκεμβρίου 2012
Νέο διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΟΒ
Στην ετήσια γενική συνέλευση του σωματείου που έγινε στις 14/12/2012 στην Αθήνα, έγιναν επίσης και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΟΒ.
14 Δεκεμβρίου 2012
10 Μαΐου 2012
Έξι νέα μέλη στο δυναμικό του ΣΕΟΒ
Μετά και την επιτυχή παρακολούθηση του επιμορφωτικού σεμιναρίου για τα νέα μέλη του, το ΣΕΟΒ καλωσορίζει τους έξι επιτυχόντες και τους εύχεται καλή τύχη στο δύσκολο επάγγελμα του Οδηγού Βουνού.
10 Μαΐου 2012