Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Οδηγού Βουνού απαιτείται, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν.864/1937), έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Οδηγού Βουνού από την ΕΟΟΑ. Για την έκδοση αυτής της άδειας η ΕΟΟΑ θέτει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Τεχνική επάρκεια (Δίπλωμα Οδηγού Βουνού ΕΟΟΑ ή άλλο ισάξιο, αναγνωρισμένο από την ΕΟΟΑ)
  • Ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους ανήκοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Ελάχιστη ηλικία είκοσι πέντε ετών
  • Ο ενδιαφερόμενος Οδηγός Βουνού να μην έχει καταδικαστεί με ποινές που επιφέρουν στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων
  • Ο ενδιαφερόμενος Οδηγός Βουνού να έχει μόνιμη κατοικία ή διαμονή ή σταθερή διεύθυνση στην Ελλάδα

 

Όσοι Έλληνες Οδηγοί Βουνού επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Οδηγού Βουνού και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν και πρέπει να αιτηθούν στην ΕΟΟΑ την έκδοση της άδειάς τους, η οποία θα τους χορηγήσει την άδεια σε διάστημα περίπου ενός μηνός.

Για την έναρξη του επαγγέλματος του Οδηγού Βουνού απαιτείται εγγραφή στον ΕΦΚΑ και στην αρμόδια ΔΟΥ. Η εγγραφή γίνεται με τον εξειδικευμένο και αποκλειστικό ΚΑΔ 93.19.13.08 (Οδηγός Βουνού) και απαιτείται προσκόμιση στον ΕΦΚΑ Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Οδηγού Βουνού που έχει εκδοθεί από την ΕΟΟΑ.

βρείτε μας και εδώ

ΣΕΟΒ | Σωματείο Ελλήνων Οδηγών Βουνού