Πολιτική Απορρήτου

Το ΣΕΟΒ επιδιώκει να διασφαλίσει, δεν εγγυάται όμως, ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτή την ιστοσελίδα είναι ακριβείς, πρόσφατες, αξιόπιστες και πλήρεις, γι’ αυτό και κάθε σχόλιο και παρατήρηση μέσω ανατροφοδότησης είναι ευπρόσδεκτο προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες βελτιώσεις. Το ΣΕOB ωστόσο δηλώνει ρητά ότι δεν αποδέχεται νομική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκληθεί σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο από οποιαδήποτε σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας.

Οι μετέχοντες σε οποιασδήποτε μορφής δραστηριότητα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η αναρρίχηση, η πεζοπορία, η ορειβασία, το σκι και όχι μόνο, πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση των ρίσκων και των κινδύνων που εμπεριέχονται σ’ αυτήν κι επομένως να είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους και τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας

Ο καθένας μπορεί να δει, να κατεβάσει και να εκτυπώσει το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας υπό τον όρο ότι αυτό θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς πληροφόρησης μόνο και δεν θα τροποποιηθεί ή αλλαχτεί με οποιονδήποτε τρόπο. Η αναπαραγωγή ή η όποια αντίστοιχη χρήση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο με την πρότερη σαφή συναίνεση του ΣΕΟΒ και υπό τον όρο ότι αναγνωρίζεται η πηγή.

Ο σχεδιασμός, η σελιδοποίηση και το περιεχόμενο προστατεύονται από τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί συγγραφικών δικαιωμάτων. Όλο το υλικό είναι ολοκληρωτική και αποκλειστική ιδιοκτησία του ΣΕΟΒ και των συγγραφέων του, εκτός αν δηλωθεί κάτι διαφορετικό στην παρούσα ιστοσελίδα.

βρείτε μας και εδώ

ΣΕΟΒ | Σωματείο Ελλήνων Οδηγών Βουνού