Σχολή Οδηγών Βουνού

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Οδηγού Βουνού απαιτείται, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν.864/1937), έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Οδηγού Βουνού από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) που εκπροσωπεί αποκλειστικά στην Ελλάδα την ορειβασία, την αναρρίχηση και το ορειβατικό σκι σε όλες τους τις εκφάνσεις.

Για την έκδοση αυτής της άδειας η ΕΟΟΑ θέτει ανάμεσα σε άλλες και την προϋπόθεση τεχνικής επάρκειας (Δίπλωμα Οδηγού Βουνού ΕΟΟΑ ή άλλο ισάξιο, αναγνωρισμένο από την ΕΟΟΑ).

Στην Ελλάδα, οι σχολές Οδηγών Βουνού που απονέμουν στους αποφοίτους τους Δίπλωμα Οδηγού Βουνού ΕΟΟΑ διοργανώνονται από την ΕΟΟΑ σε συνεργασία με το Σωματείο Ελλήνων Οδηγών Βουνού.

Για τη συμμετοχή σε μία τέτοια σχολή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν τον Εκπαιδευτικό Κανονισμό της ΕΟΟΑ (http://www.eooa.gr), όπου  οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά.

βρείτε μας και εδώ

ΣΕΟΒ | Σωματείο Ελλήνων Οδηγών Βουνού