Εκπαίδευση Οδηγών Βουνού

Ποιο είναι το αντικείμενο της γνώσης ενός Οδηγού Βουνού
και πως αποκτάται;

Ο Οδηγός Βουνού γνωρίζει άριστα τις τεχνικές και τακτικές οδήγησης στην αναρρίχηση στο βράχο, στο μικτό πεδίο, στο χιόνι και στον πάγο και την ασφαλή και γρήγορη κίνηση στο ορεινό περιβάλλον, στο χιονισμένο πεδίο και στον παγετώνα.

Είναι ικανός να οδηγεί άτομα με πέδιλα του σκι σε ορειβατικές χιονοδρομικές διασχίσεις και καταβάσεις σε κάθε είδος και ποιότητα χιονιού με ασφάλεια.

Γνωρίζει πώς να διδάσκει μεθοδικά και με ασφάλεια όλα τα παραπάνω αντικείμενα σε σχολές ή σε μεμονωμένα άτομα.

Κατέχει σε υψηλό επίπεδο τις τεχνικές της διάσωσης, ατομικής και ομαδικής.

Τέλος, ο Οδηγός Βουνού γνωρίζει τις σύγχρονες τεχνικές προσανατολισμού, μετεωρολογίας και επικοινωνίας, καθώς και τις αρχές διδακτικής και ψυχολογίας της ομάδας.

Για όλα αυτά τα αντικείμενα υπάρχει συστηματική εκπαίδευση. Κάθε κύριο αντικείμενο διδάσκεται τουλάχιστον σε δυο περιόδους στα πλαίσια των σχολών της ΕΟΟΑ και των σεμιναρίων του ΣΕΟΒ ώστε να υπάρξει χρόνος εμπέδωσης, βελτίωσης και προβληματισμού των νέων τεχνικών που αποκτήθηκαν.

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαδοχή των απαραίτητων Σχολών της ΕΟΟΑ που πρέπει κανείς να παρακολουθήσει επιτυχώς, προκειμένου να αποκτήσει τον τίτλο του Οδηγού Βουνού στην Ελλάδα. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για το σκοπό αυτό ξεπερνά τα δέκα χρόνια συνεχούς ενασχόλησης και τις εκατό ημέρες εκπαίδευσης και εξετάσεων στα αντικείμενα της Ορειβασίας, της Αναρρίχησης Βράχου και του Ορειβατικού Σκι.

 

Η διαδοχή των σχολών της ΕΟΟΑ στα αντικείμενα της Αναρρίχησης Βράχου, της Ορειβασίας και του Ορειβατικού Σκι που οδηγεί στη Σχολή Οδηγών Βουνού ΕΟΟΑ. Το σύμβολο «+» υποδηλώνει πως οι υποψήφιοι της Σχολής Οδηγών Βουνού πρέπει να έχουν περατώσει επιτυχώς τις Σχολές Εκπαιδευτών Αναρρίχησης Βράχου, Ορειβασίας και Ορειβατικού Σκι. Οι δυνατότητες παρακάμψεων (by-pass) για την αποφυγή επικαλύψεων ορισμένων γνωστικών και τεχνικών αντικειμένων περιγράφονται με ακρίβεια στον Κανονισμό Εκπαίδευσης της ΕΟΟΑ.

 

Με την περάτωση της εκπαίδευσης, η ΕΟΟΑ, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 864/1937) απονέμει στον επιτυχόντα Δίπλωμα Οδηγού Βουνού, πιστοποιώντας την παραπάνω εκπαίδευση.

Γιατί Οδηγός Βουνού του ΣΕΟΒ;

Το ΣΕΟΒ είναι ένα οργανωμένο, επαγγελματικό σωματείο με αναγνωρισμένο κύρος και οι περισσότεροι πελάτες που αναζητούν τις υπηρεσίες ενός Οδηγού Βουνού εμπιστεύονται τους Οδηγούς Βουνού του ΣΕΟΒ.

Το σήμα του Οδηγού Βουνού ΣΕΟΒ είναι μια ταυτότητα με την οποία αναγνωρίζονται μεταξύ τους και από τους άλλους οι άνθρωποι που το φέρουν. Η εκτίμηση και η βοήθεια που δέχονται είναι ιδιαίτερη. Η παροχή πληροφοριών είναι άνετη και σημαντική.

Το σήμα του Οδηγού Βουνού ΣΕΟΒ είναι ένας τίτλος τιμής και ευθύνης. Κάθε ένας που βλέπει αυτό το σήμα, αναγνωρίζει έναν πολύ ικανό άνθρωπο ο οποίος είναι πρόθυμος να βοηθήσει όταν παραστεί σοβαρή ανάγκη. Το κύρος του σήματος δεν περιορίζεται στα στενά όρια της χώρας μας, αλλά έχει την δική του περίοπτη θέση και δυνατότητες σε όλο τον κόσμο.

βρείτε μας και εδώ

ΣΕΟΒ | Σωματείο Ελλήνων Οδηγών Βουνού