Εργασίες σε Ύψος

Οι εξειδικευμένες μέθοδοι πρόσβασης για εργασίες σε ύψος με χρήση ζωνών ασφαλείας, είναι δοκιμασμένες μέθοδοι ασφαλούς επίτευξης θέση εργασίας σε ύψος ή σε περιοχές δύσκολης πρόσβασης. Αναπτύχθηκε από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην ορειβασία κυρίως από τους Οδηγούς Βουνού, τους επαγγελματίες του χώρου. Σήμερα υπάρχουν αρκετές εταιρίες που εκπαιδεύουν το προσωπικό τους ή και τρίτους στη χρήση μέσων πρόσβασης και ασφάλισης κατά της πτώσης από ύψος. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εκπαιδευτές αυτών των εταιριών είτε είναι Οδηγοί Βουνού, είτε έχουν εκπαιδευτεί από Οδηγούς Βουνού.

Οι Οδηγοί Βουνού που έχουν την κατάλληλη συμπληρωματική εκπαίδευση, είναι οι πλέον αρμόδιοι:

  • να εκτελούν εργασίες σε ύψος, όπου η πρόσβαση με χρήση μέσων όπως οι ανυψωτικές εξέδρες εργασίας ή οι σκαλωσιές, είναι δύσκολη,
  • να γνωμοδοτούν για τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας για εργαζομένους σε ύψος (σε εργοτάξια, εργοστάσια κ.λ.π.) και να αναλαμβάνουν την εγκατάστασή του,
  • να εκπαιδεύουν εργαζομένους στη χρήση του εξοπλισμού ασφαλείας κατά της πτώσης από ύψος και στις μεθόδους ασφαλούς πρόσβασης σε θέση εργασίας σε ύψος.

Οι μέθοδοι εργασιών σε ύψος, οι μέθοδοι εκπαίδευσης εργαζομένων σε ύψος και ο εξοπλισμός προστασίας από πτώση από ύψος που χρησιμοποιούν οι Έλληνες Οδηγοί Βουνού συμφωνούν πλήρως με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Βλ. Οδηγός Χρήσης Μεθόδων Ασφαλούς Πρόσβασης Σε Θέση Εργασίας Σε Ύψος και Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος)

βρείτε μας και εδώ

ΣΕΟΒ | Σωματείο Ελλήνων Οδηγών Βουνού