Γενική Συνέλευση tου ΣEOB

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2013, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΟΒ.

Το θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν τα εξής:

Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
Διοικητικός απολογισμός
Οικονομικός απολογισμός
Προγραμματισμός επόμενης χρονιάς
Προϋπολογισμός επόμενης χρονιάς
Παρεμβάσεις μελών

Θέμα 1ο : Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης

Μετά από φανερή ψηφοφορία, τα μέλη της Γ. Σ. εξέλεξαν ομόφωνα τους παρακάτω ως Προεδρείο:

Δ. Κάραλης, Πρόεδρος και
Γ. Βουτυρόπουλος, Γραμματέας
Το προεδρείο ανέλαβε τα καθήκοντά του και αφού επιβεβαίωσε την ύπαρξη απαρτίας προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 2ο : Διοικητικός Απολογισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γ. Πετρομιανός ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στα επί μέρους θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η διοίκηση κατά την προηγούμενη χρήση.

Μετά από συζήτηση και αφού δόθηκαν οι εξηγήσεις που ζητήθηκαν ο απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρισταμένους.

Θέμα 4ο : Οικονομικός Απολογισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο ταμίας Π. Τσιαντός ο οποίος αναφέρθηκε στην οικονομική διαχείριση κατά την προηγούμενη χρήση.

Μετά από συζήτηση και αφού δόθηκαν οι εξηγήσεις που ζητήθηκαν και απαντήθηκαν οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν, ο απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρισταμένους.

Θέμα 5ο : Προγραμματισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στον προγραμματισμό της χρήσης 2014.

Αμέσως μετά έγιναν οι παρεμβάσεις των μελών.

Μετά από εκτενή συζήτηση αποφασίσθηκε ομόφωνα ο προγραμματισμός της χρήσης 2014 και έληξε η συνέλευση.

Τα παρόντα ταμειακά ενήμερα μέλη της Γ.Σ. του ΣΕΟΒ ήταν:

Βουτυρόπουλος Γιώργος
Θεοδωροπουλος Άρης
Θεοχαρόπουλος Γιάννης
Κάραλης Δημήτρης
Κοτρωνάρος Παναγιώτης
Λάμπρης Χρήστος
Μηλιάς Τζώρτζης
Μπακάλης Δημήτρης
Μπελογιάννης Χρήστος
Πετρομιανάς Γιάννης
Τιτόπουλος Δημήτρης
Τσιαντός Παύλος
Τσουκιάς Μιχάλης
Τσουκλείδης Κώστας

Σχετικά Θέματα
βρείτε μας και εδώ

ΣΕΟΒ | Σωματείο Ελλήνων Οδηγών Βουνού