Γενική συνέλευση 2017

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017, στις Αχαρνές Αττικής, πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΟΒ.

Το θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν τα εξής:

Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
Διοικητικός απολογισμός
Οικονομικός απολογισμός
Απαλλαγή Δ.Σ. και Ε.Ε.
Προγραμματισμός επόμενης χρονιάς, συζήτηση & παρεμβάσεις μελών

Θέμα 1ο : Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης

Μετά από φανερή ψηφοφορία, τα μέλη της Γ. Σ. εξέλεξαν ομόφωνα τους παρακάτω ως Προεδρείο:

Πρόεδρος : Δ. Κάραλης
Γραμματέας: Γ. Μηλιάς
Το προεδρείο ανέλαβε τα καθήκοντά του και αφού επιβεβαίωσε την ύπαρξη απαρτίας προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 2ο : Διοικητικός Απολογισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ι. Πετρομιανός ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στα επί μέρους θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η διοίκηση κατά την προηγούμενη χρήση.

Θέμα 3ο : Οικονομικός Απολογισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο ταμίας Π. Κοτρωνάρος, ο οποίος αναφέρθηκε στην οικονομική διαχείριση κατά την προηγούμενη χρήση.

Θέμα 4ο : Απαλλαγή Δ.Σ. και Ε.Ε.

Μετά τον απολογισμό των πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2017, με φανερή ψηφοφορία, τα μέλη της Γ.Σ. απήλλαξαν το Διοικητικό Συμβούλιο πάσης ευθύνης.

Θέμα 5ο : Προγραμματισμός επόμενης χρονιάς, συζήτηση & παρεμβάσεις μελών

Τον προγραμματισμό εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ι. Πετρομιανός. Κάθε επιμέρους θέμα συζητήθηκε ενώ παράλληλα έγιναν και οι παρεμβάσεις των μελών.

Τα παρόντα ταμειακά ενήμερα μέλη της Γ.Σ. του ΣΕΟΒ ήταν:

Βουτυρόπουλος Γεώργιος
Γουμπέρης Παναγιώτης
Εξακοίδης Αρχοντής
Κάραλης Δημήτριος
Κοτρωνάρος Παναγιώτης
Λάμπρης Χρήστος
Μαρινίδης Χαράλαμπος
Μηλιάς Γεώργιος
Μπελογιάννης Χρήστος
Πετρομιανός Ιωάννης
Ποταμούσης Ιωάννης
Σωτηράκης Δημήτριος
Τσουκιάς Μιχαήλ
Τσουκλίδης Κωνσταντίνος

Σχετικά Θέματα
βρείτε μας και εδώ

ΣΕΟΒ | Σωματείο Ελλήνων Οδηγών Βουνού