Γενική συνέλευση 2016

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016, στη Γραβιά Φωκίδας, πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΟΒ.

Το θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν τα εξής:

Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
Διοικητικός απολογισμός
Οικονομικός απολογισμός
Απαλλαγή Δ.Σ. και Ε.Ε.
Προγραμματισμός επόμενης χρονιάς, συζήτηση & παρεμβάσεις μελών

Θέμα 1ο : Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης

Μετά από φανερή ψηφοφορία, τα μέλη της Γ. Σ. εξέλεξαν ομόφωνα τους παρακάτω ως Προεδρείο:

Πρόεδρος : Ι. Πετρομιανός
Γραμματέας: Γ. Μηλιάς
Το προεδρείο ανέλαβε τα καθήκοντά του και αφού επιβεβαίωσε την ύπαρξη απαρτίας προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 2ο : Διοικητικός Απολογισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ι. Πετρομιανός ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στα επί μέρους θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η διοίκηση κατά την προηγούμενη χρήση.

Θέμα 3ο : Οικονομικός Απολογισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο ταμίας Π. Κοτρωνάρος, ο οποίος αναφέρθηκε στην οικονομική διαχείριση κατά την προηγούμενη χρήση.

Θέμα 4ο : Απαλλαγή Δ.Σ. και Ε.Ε.

Μετά τον απολογισμό των πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2016, με φανερή ψηφοφορία, τα μέλη της Γ.Σ. απήλλαξαν το Διοικητικό Συμβούλιο πάσης ευθύνης.

Θέμα 5ο : Προγραμματισμός επόμενης χρονιάς, συζήτηση & παρεμβάσεις μελών

Τον προγραμματισμό εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ι. Πετρομιανός. Κάθε επιμέρους θέμα συζητήθηκε ενώ παράλληλα έγιναν και οι παρεμβάσεις των μελών.

Τα παρόντα ταμειακά ενήμερα μέλη της Γ.Σ. του ΣΕΟΒ ήταν:

Ανανιάδης Χρήστος
Βασιλείου Μιχαήλ
Βουτυρόπουλος Γεώργιος
Κάραλης Δημήτριος
Κοτρωνάρος Παναγιώτης
Κουνιάκης Χριστόφορος
Λάμπρης Χρήστος
Μαρινίδης Χαράλαμπος
Μηλιάς Γεώργιος
Μπακάλης Δημήτριος
Παρούσης Ευάγγελος
Πετρομιανός Ιωάννης
Τιτόπουλος Δημήτριος

Σχετικά Θέματα
βρείτε μας και εδώ

ΣΕΟΒ | Σωματείο Ελλήνων Οδηγών Βουνού