το Σωματείο και τα Μέλη του Το Σωματείο και τα Μέλη του Το Σωματείο Το Συμβούλιο Τα Μέλη - Οδηγοί Βουνού Κώδικας δεοντολογίας ¶δεια ¶σκησης Επαγγέλματος Επικοινωνία
εκπαίδευση των Οδηγών Βουνού Εκπαίδευση των Οδηγών Βουνού Σχολή Οδηγών Βουνού
υπηρεσίες των Οδηγών Βουνού Υπηρεσίες των Οδηγών Βουνού Ορειβασία Αναρρίχηση βράχου Αναρρίχηση πάγου Σκι Canyoning Εργασίες σε ύψος
Σχολή Οδηγών Βουνού

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Οδηγού Βουνού απαιτείται, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν.864/1937), έκδοση ¶δειας ¶σκησης Επαγγέλματος Οδηγού Βουνού από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) που εκπροσωπεί αποκλειστικά στην Ελλάδα την ορειβασία, την αναρρίχηση και το ορειβατικό σκι σε όλες τους τις εκφάνσεις.

Για την έκδοση αυτής της άδειας η ΕΟΟΑ θέτει ανάμεσα σε άλλες και την προϋπόθεση τεχνικής επάρκειας (Δίπλωμα Οδηγού Βουνού ΕΟΟΑ ή άλλο ισάξιο, αναγνωρισμένο από την ΕΟΟΑ).

Στην Ελλάδα, οι σχολές Οδηγών Βουνού που απονέμουν στους αποφοίτους τους Δίπλωμα Οδηγού Βουνού ΕΟΟΑ διοργανώνονται από την ΕΟΟΑ σε συνεργασία με το Σωματείο Ελλήνων Οδηγών Βουνού.

Για τη συμμετοχή σε μία τέτοια σχολή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν τον Εκπαιδευτικό Κανονισμό της ΕΟΟΑ (http://www.eooa.gr), όπου  οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά.


Facebook