το Σωματείο και τα Μέλη του Το Σωματείο και τα Μέλη του Το Σωματείο Το Συμβούλιο Τα Μέλη - Οδηγοί Βουνού Κώδικας δεοντολογίας Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Επικοινωνία
εκπαίδευση των Οδηγών Βουνού Εκπαίδευση των Οδηγών Βουνού Σχολή Οδηγών Βουνού
υπηρεσίες των Οδηγών Βουνού Υπηρεσίες των Οδηγών Βουνού Ορειβασία Αναρρίχηση βράχου Αναρρίχηση πάγου Σκι Canyoning Εργασίες σε ύψος
Χρονολόγιο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΟΒ

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2014, στην Καλαμπάκα, πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΟΒ.

Το θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν τα εξής:

 1. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
 2. Διοικητικός απολογισμός
 3. Οικονομικός απολογισμός
 4. Προγραμματισμός επόμενης χρονιάς
 5. Προϋπολογισμός επόμενης χρονιάς
 6. Παρεμβάσεις μελών

Θέμα 1ο : Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης

Μετά από φανερή ψηφοφορία, τα μέλη της Γ. Σ. εξέλεξαν ομόφωνα τους παρακάτω ως Προεδρείο:

 • Γ. Βουτυρόπουλος, Πρόεδρος και
 • Λ. Μποτέλης, Γραμματέας

Το προεδρείο ανέλαβε τα καθήκοντά του και αφού επιβεβαίωσε την ύπαρξη απαρτίας προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 2ο : Διοικητικός Απολογισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γ. Πετρομιανός ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στα επί μέρους θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η διοίκηση κατά την προηγούμενη χρήση.

Μετά από συζήτηση και αφού δόθηκαν οι εξηγήσεις που ζητήθηκαν ο απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρισταμένους.

Θέμα 4ο : Οικονομικός Απολογισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο ταμίας Π. Τσιαντός ο οποίος αναφέρθηκε στην οικονομική διαχείριση κατά την προηγούμενη χρήση.

Μετά από συζήτηση και αφού δόθηκαν οι εξηγήσεις που ζητήθηκαν και απαντήθηκαν οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν, ο απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρισταμένους.

Θέμα 5ο : Προγραμματισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στον προγραμματισμό της χρήσης 2015.

Αμέσως μετά έγιναν οι παρεμβάσεις των μελών.

Μετά από εκτενή συζήτηση αποφασίσθηκε ομόφωνα ο προγραμματισμός της χρήσης 2015 και έληξε η συνέλευση.

Τα παρόντα ταμειακά ενήμερα μέλη της Γ.Σ. του ΣΕΟΒ ήταν:

 1. Βασιλείου Μιχάλης
 2. Βουτυρόπουλος Γιώργος
 3. Εξακοίδης Αρχοντής
 4. Κοτρωνάρος Παναγιώτης
 5. Κουνιάκης Χριστόφορος
 6. Λάμπρης Χρήστος
 7. Μηλιάς Τζώρτζης
 8. Μπελογιάννης Χρήστος
 9. Μπόσκος Απόστολος
 10. Μποτέλης Λάζαρος
 11. Μωραιτίνης Σταύρος
 12. Πετρομιανός Γιάννης
 13. Ποταμούσης Γιάννης
 14. Σωτηράκης Δημήτρης
 15. Τιτόπουλος Δημήτρης

επιστροφή


Facebook