το Σωματείο και τα Μέλη του Το Σωματείο και τα Μέλη του Το Σωματείο Το Συμβούλιο Τα Μέλη - Οδηγοί Βουνού Κώδικας δεοντολογίας Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Επικοινωνία
εκπαίδευση των Οδηγών Βουνού Εκπαίδευση των Οδηγών Βουνού Σχολή Οδηγών Βουνού
υπηρεσίες των Οδηγών Βουνού Υπηρεσίες των Οδηγών Βουνού Ορειβασία Αναρρίχηση βράχου Αναρρίχηση πάγου Σκι Canyoning Εργασίες σε ύψος
Χρονολόγιο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΟΒ

Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΟΒ.

Το θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν τα εξής:

 1. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
 2. Καλωσόρισμα νέων μελών
 3. Διοικητικός απολογισμός
 4. Οικονομικός απολογισμός
 5. Προγραμματισμός

Θέμα 1ο : Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης

Μετά από φανερή ψηφοφορία, τα μέλη της Γ. Σ. εξέλεξαν ομόφωνα τους παρακάτω ως Προεδρείο:

 • Π. Κοτρωνάρος, Πρόεδρος και
 • Ι. Ποταμούσης, Γραμματέας

Το προεδρείο ανέλαβε τα καθήκοντά του και αφού επιβεβαίωσε την ύπαρξη απαρτίας προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 2ο : Καλωσόρισμα νέων μελών

Ο πρόεδρος Χ. Μπελογιάννης καλωσόρισε τα νέα μέλη στο σωματείο και τους απένειμε την κονκάρδα με το σήμα του ΣΕΟΒ.

Θέμα 3ο : Διοικητικός Απολογισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Χ. Μπελογιάννης ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στα επί μέρους θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η διοίκηση κατά την προηγούμενη χρήση.

Μετά από συζήτηση και αφού δόθηκαν οι εξηγήσεις που ζητήθηκαν ο απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρισταμένους.

Θέμα 4ο : Οικονομικός Απολογισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο ταμίας Γ. Βουτυρόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε στην οικονομική διαχείριση κατά την προηγούμενη χρήση και διάβασε την Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού.

Μετά από συζήτηση και αφού δόθηκαν οι εξηγήσεις που ζητήθηκαν και απαντήθηκαν οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν, ο απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρισταμένους.

Θέμα 5ο : Προγραμματισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στον προγραμματισμό της χρήσης 2012.

Αμέσως μετά έγιναν οι παρεμβάσεις των μελών.

Μετά από εκτενή συζήτηση αποφασίσθηκε ομόφωνα ο προγραμματισμός της χρήσης 2012 και έληξε η συνέλευση.

Τα παρόντα ταμειακά ενήμερα μέλη της Γ.Σ. του ΣΕΟΒ ήταν:

 • ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 • ΒΟΥΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 • ΚΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 • ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 • ΜΠΟΤΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
 • ΠΕΤΡΟΜΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΠΟΤΑΜΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

επιστροφή


Facebook