το Σωματείο και τα Μέλη του Το Σωματείο και τα Μέλη του Το Σωματείο Το Συμβούλιο Τα Μέλη - Οδηγοί Βουνού Κώδικας δεοντολογίας Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Επικοινωνία
εκπαίδευση των Οδηγών Βουνού Εκπαίδευση των Οδηγών Βουνού Σχολή Οδηγών Βουνού
υπηρεσίες των Οδηγών Βουνού Υπηρεσίες των Οδηγών Βουνού Ορειβασία Αναρρίχηση βράχου Αναρρίχηση πάγου Σκι Canyoning Εργασίες σε ύψος
Χρονολόγιο

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΟΒ

Το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2010, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του ΣΕΟΒ. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν τα εξής:

 • Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
 • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
 • Διοικητικός απολογισμός
 • Οικονομικός απολογισμός
 • Εκλογές

Θέμα 1ο: Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης

Μετά από φανερή ψηφοφορία, τα μέλη της Γ. Σ. εξέλεξαν ομόφωνα τους παρακάτω ως Προεδρείο:

 • Θεοδωρόπουλος Αριστείδης, Πρόεδρος και
 • Χατζής Νικόλαος, Γραμματέας

Το προεδρείο ανέλαβε τα καθήκοντά του και αφού επιβεβαίωσε την ύπαρξη αυξημένης απαρτίας προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 2ο: Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

Με φανερή ψηφοφορία, τα μέλη της Γ. Σ. εξέλεξαν ομόφωνα τους παρακάτω ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής:

 1. Τιτόπουλος Δημήτριος, Πρόεδρος
 2. Μποτέλης Λάζαρος, Γραμματέας
 3. Κυρβαγγέλης Θεόδωρος, Ψηφολέκτης

Θέμα 3ο: Διοικητικός Απολογισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήστος Μπελογιάννης ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στα επί μέρους θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η διοίκηση κατά την προηγούμενη χρήση και ειδικότερα στα εξής:

 1. Άσκηση διάσωσης στο Χ.Κ. Παρνασσού
 2. Σεμινάριο επιμόρφωσης για τα μέλη του σωματείου
 3. Σεμινάριο επιμόρφωσης των μελών του σωματείου, για ικανότητα εφαρμογής τεχνικών πρόσβασης σε θέση εργασίας σε ύψος και εκπαίδευσης τρίτων στις τεχνικές αυτές
 4. 1η Σχολή Διεθνών Οδηγών Βουνού του ΣΕΟΒ (2ο σκέλος)
 5. 2η Σχολή Διεθνών Οδηγών Βουνού του ΣΕΟΒ
 6. Κανονισμός εισαγωγής νέων μελών στο ΣΕΟΒ
 7. Σχέσεις με την UIAGM
 8. Σχέσεις με την ΕΟΟΑ
 9. Ενέργειες για τη νομική κατοχύρωση του επαγγέλματος
 10. Τροποποίηση του καταστατικού του ΣΕΟΒ
 11. Αλλαγή της έδρας του ΣΕΟΒ
 12. Νέο σήμα, σφραγίδα και νέες ταυτότητες
 13. Ιστότοπος
 14. Εκπτωτικές κάρτες στα Χ.Κ. Παρνασσού και Βασιλίτσας, και δωρεάν χρήση της πίστας αναρρίχησης του ΕΟΣ Αχαρνών (Γ. Θεοχαρόπουλος) και «The wall»
 15. Εθελοντική κοινωφελή δράση

Μετά από συζήτηση και αφού δόθηκαν οι εξηγήσεις που ζητήθηκαν, ο απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρισταμένους.

Θέμα 4ο: Οικονομικός Απολογισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο Ταμίας Λάζαρος Μποτέλης ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στην οικονομική διαχείριση κατά την προηγούμενη χρήση και διάβασε την Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού.

Μετά από συζήτηση και αφού δόθηκαν οι εξηγήσεις που ζητήθηκαν και απαντήθηκαν οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν, ο απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρισταμένους.

Θέμα 5ο: Εκλογές

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα τακτικά μέλη να υποβάλλουν υποψηφιότητες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποψηφιότητες υπέβαλλαν οι:

 1. Βασιλείου Μιχαήλ
 2. Βουτυρόπουλος Γεώργιος
 3. Θεοδωρόπουλος Αριστείδης
 4. Λάμπρης Χρήστος
 5. Μπελογιάννης Χρήστος
 6. Πετρομιανός Ιωάννης

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, ακολούθησε μυστική ψηφοφορία, το αποτελέσματα της οποίας είναι το εξής:

 • Ψήφισαν: 19
 • Έγκυρα: 19

Έλαβαν:

 • Βασιλείου Μιχαήλ: 10
 • Βουτυρόπουλος Γεώργιος: 14
 • Θεοδωρόπουλος Αριστείδης: 12
 • Λάμπρης Χρήστος: 9
 • Μπελογιάννης Χρήστος: 16
 • Πετρομιανός Ιωάννης: 19

Εξελέγησαν μέλη οι :

 • Βασιλείου Μιχαήλ
 • Βουτυρόπουλος Γεώργιος
 • Θεοδωρόπουλος Αριστείδης
 • Μπελογιάννης Χρήστος
 • Πετρομιανός Ιωάννης

Αναπληρωματικό μέλος:

 • Λάμπρης Χρήστος

Τα παρόντα ταμειακά ενήμερα μέλη της Γ.Σ. του ΣΕΟΒ ήταν:

 1. Ανανιάδης Χρήστος
 2. Βασιλείου Μιχαήλ
 3. Βουτυρόπουλος Γεώργιος
 4. Θεοδωρόπουλος Αριστείδης
 5. Κάραλης Δημήτριος
 6. Κοτρωνάρος Παναγιώτης
 7. Κυρβαγγέλης Θεόδωρος
 8. Λάμπρης Χρήστος
 9. Μπελογιάννης Χρήστος
 10. Μπόσκος Απόστολος
 11. Μποτέλης Λάζαρος
 12. Πετρομιανός Ιωάννης
 13. Ποταμούσης Ιωάννης
 14. Ροκάς Γεώργιος
 15. Τιτόπουλος Δημήτριος
 16. Τσιαντός Παύλος
 17. Τσουκιάς Μιχαήλ
 18. Χατζής Νικόλαος
 19. Χουλιάρας Κωνσταντίνος

 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, Θεοδωρόπουλος Αριστείδης

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης, Χατζής Νικόλαος

επιστροφή


Facebook