το Σωματείο και τα Μέλη του Το Σωματείο και τα Μέλη του Το Σωματείο Το Συμβούλιο Τα Μέλη - Οδηγοί Βουνού Κώδικας δεοντολογίας Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Επικοινωνία
εκπαίδευση των Οδηγών Βουνού Εκπαίδευση των Οδηγών Βουνού Σχολή Οδηγών Βουνού
υπηρεσίες των Οδηγών Βουνού Υπηρεσίες των Οδηγών Βουνού Ορειβασία Αναρρίχηση βράχου Αναρρίχηση πάγου Σκι Canyoning Εργασίες σε ύψος
Χρονολόγιο

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΟΒ 2009

To Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 15:00, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε, κατόπιν πρόσκλησης, η ετήσια τακτική συνέλευση του ΣΕΟΒ. Σύμφωνα με τα τηρούμενα αρχεία του συλλόγου τα ταμειακά ενήμερα μέλη ανέρχονται σε δεκατρία (13) ενώ στη συνέλευση είναι παρόντα δεκατρία (13) και επομένως η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης (όπως αυτά ανακοινώθηκαν στην πρόσκληση) είναι τα εξής:

1. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης

2. Διοικητικός απολογισμός

 1. 1η Σχολή Διεθνών Οδηγών Βουνού του ΣΕΟΒ (2ο σκέλος)
 2. 2η Σχολή Διεθνών Οδηγών Βουνού του ΣΕΟΒ
 3. Εισαγωγή των νέων Oδηγών της ΕΟΟΑ στον ΣΕΟΒ
 4. Σχέσεις με την UIAGM
 5. Σχέσεις με την ΕΟΟΑ
 6. Ενέργειες για τη νομική κατοχύρωση του επαγγέλματος
 7. Ενέργειες για ασφαλιστική κάλυψη των μελών του σωματείου
 8. Μελέτη του καταστατικού και πρόταση αλλαγών
 9. Δημιουργία νέου σήματος , σφραγίδας και νέων ταυτοτήτων
 10. Εμπλουτισμός νέου ιστοτόπου
 11. Εκπτωτικές κάρτες στα Χ.Κ. Παρνασσού και Βασιλίτσας, και δωρεάν χρήση της πίστας αναρρίχησης «The wall»
 12. Βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης Συνοδών Μέσου Βουνού 1998-2002
 13. Εθελοντική κοινωφελή δράση
 14. Άσκηση με ΕΟΔ Αττικής
 15. Ελληνοτουρκική αναρριχητική συνάντηση στα Μετέωρα

3. Οικονομικός απολογισμός

4. Τροποποίηση του καταστατικού του ΣΕΟΒ

5. Αλλαγή της έδρας του ΣΕΟΒ

6. Προγραμματισμός

 1. Άσκηση διάσωσης στο Χ.Κ. Παρνασσού
 2. Σχέσεις με την UIAGM - 1η Σχολή Διεθνών Οδηγών Βουνού του ΣΕΟΒ (2ο σκέλος)
 3. Σχέσεις με την ΕΟΟΑ - Σχολή Οδηγών Ελληνικών Βουνών ΕΟΟΑ-ΣΕΟΒ
 4. Σεμινάριο επιμόρφωσης για τα μέλη του σωματείου
 5. Σεμινάριο πιστοποίησης των μελών του σωματείου, από το σωματείο, για ικανότητα εφαρμογής τεχνικών πρόσβασης σε θέση εργασίας σε ύψος και εκπαίδευσης τρίτων στις τεχνικές αυτές
 6. Ενέργειες για τη νομική κατοχύρωση του επαγγέλματος
 7. Ενέργειες για εκπτωτικές κάρτες κ.α. παροχές στα μέλη του ΣΕΟΒ
 8. Εθελοντική κοινωφελή δράση
 9. Εμπλουτισμός νέου ιστοτόπου

Θέμα 1 ο : Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης

Μετά από φανερή ψηφοφορία, τα μέλη της Γ.Σ. εξέλεξαν ομόφωνα τους παρακάτω ως Προεδρείο:

•  Τιτόπουλος Δημήτριος, Πρόεδρος και

•  Βουτυρόπουλος Γεώργιος, Γραμματέας

Το προεδρείο ανέλαβε τα καθήκοντά του και αφού επιβεβαίωσε την ύπαρξη αυξημένης απαρτίας προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 2 ο : Διοικητικός Απολογισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήστος Μπελογιάννης ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στα επί μέρους θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η διοίκηση κατά την προηγούμενη χρήση και ειδικότερα στα εξής:

 1. 1η Σχολή Διεθνών Οδηγών Βουνού του ΣΕΟΒ (2ο σκέλος).Αποφασίστηκε να επιδοτηθούν οι συμμετέχοντες με 2000,00? για τα έξοδα τους που αφορούν στη σχολή.
 2. 2η Σχολή Διεθνών Οδηγών Βουνού του ΣΕΟΒ. Αποφασίστηκε η κατάργησή της.
 3. Εισαγωγή των νέων Oδηγών της ΕΟΟΑ στον ΣΕΟΒ. Αποφασίστηκε να γίνουν δεκτοί όσοι Οδηγοί Βουνού της ΕΟΟΑ παρακολουθήσουν με επιτυχία το σεμινάριο επιμόρφωσης και περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις εισαγωγής του ΣΕΟΒ.
 4. Σχέσεις με την UIAGM. Συνεχίζει το ΣΕΟΒ να είναι μέλος της UIAGM.
 5. Σχέσεις με την ΕΟΟΑ. Συνεχίζει το ΣΕΟΒ να έχει καλές σχέσεις με την ΕΟΟΑ.
 6. Ενέργειες για τη νομική κατοχύρωση του επαγγέλματος. Γίνονται ενέργειες μέσω του ΕΚΕΠΙΣ για τη νομική κατοχύρωση του επαγγέλματος. Ενέργειες για ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης των μελών του σωματείου. Δεν βρέθηκε δυνατότητα για κάτι τέτοιο στην Ελλάδα.
 7. Μελέτη του καταστατικού και πρόταση αλλαγών.
 8. Δημιουργία νέου σήματος , σφραγίδας και νέων ταυτοτήτων.
 9. Παρουσίαση του νέου σήματος.
 10. Εμπλουτισμός νέου ιστοτόπου. Παρουσίαση των νέων σελίδων.
 11. Εκπτωτικές κάρτες στα Χ.Κ. Παρνασσού και Βασιλίτσας, και δωρεάν χρήση της πίστας αναρρίχησης «The wall».
 12. Βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης Συνοδών Μέσου Βουνού 1998-2002. Δόθηκαν μετά από βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης των υπευθύνων των σεμιναρίων οι βεβαιώσεις στους επιτυχόντες.
 13. Εθελοντική κοινωφελή δράση.Δεν έγινε καμία από τις δράσεις που είχε προγραμματίσει το σωματείο για τη χρονιά που πέρασε.
 14. Άσκηση με ΕΟΔ Αττικής. Έγινε με επιτυχία.
 15. Ελληνοτουρκική αναρριχητική συνάντηση στα Μετέωρα. Έγινε με επιτυχία.

Μετά από συζήτηση και αφού δόθηκαν οι εξηγήσεις που ζητήθηκαν, ο απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρισταμένους.

 

Θέμα 3 ο : Οικονομικός Απολογισμός

Το θέμα εισηγήθηκε ο Ταμείας Λάζαρος Μποτέλης ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στην οικονομική διαχείριση κατά την προηγούμενη χρήση και διάβασε την Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού.

Μετά από συζήτηση και αφού δόθηκαν οι εξηγήσεις που ζητήθηκαν και απαντήθηκαν οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν, ο απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρισταμένους.

Θέμα 4 ο : Τροποποίηση του καταστατικού του ΣΕΟΒ

Θέμα 5 ο : Αλλαγή της έδρας του ΣΕΟΒ

Το λόγο πήρε ο πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος εισηγήθηκε τη συζήτηση και των δύο πιο πάνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αφού και η αλλαγή της έδρας του συλλόγου αποτελεί καταστατική τροποποίηση.

Η πρόταση του προέδρου έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τους παρισταμένους.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε αναλυτικά το θέμα και πρότεινε την τροποποίηση των άρθρων 1 έως και 14 και 17 έως και 31, τα οποία διάβασε αναλυτικά ένα προς ένα.

Μετά από αναλυτική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων για κάθε άρθρο συνολικά, η πρόταση του Προέδρου για τροποποίηση των πιο πάνω άρθρων του καταστατικού έγινε ομόφωνα δεκτή.

 

Τα παρόντα ταμειακά ενήμερα μέλη της Γ.Σ. του ΣΕΟΒ ήταν:

 1. ΒΟΥΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
 3. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 4. ΜΠΟΤΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
 5. ΠΕΤΡΟΜΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 6. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 7. ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 10. ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
 11. ΤΣΟΥΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
 12. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 13. ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

Τιτόπουλος Δημήτριος Βουτυρόπουλος Γεώργιος

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα αναβληθεί για την επόμενη ημέρα και θα γίνει τελικά, το Σάββατο 12/12/2008 στις 3μ.μ.

Το Δ.Σ. θα παρουσιάσει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και θα ζητήσει την έγκρισή τους.

Επίσης αυτή η Γ.Σ. καλείται να τροποποιήσει το καταστατικό του σωματείου, έτσι ώστε αυτό να εκσυγχρονιστεί και να εκφράζει καλύτερα τις θέσεις του ΣΕΟΒ.

Τα θέματα ημερησίας διατάξεως είναι τα παρακάτω:

1. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης

2. Διοικητικός απολογισμός

 • 1η Σχολή Διεθνών Οδηγών Βουνού του ΣΕΟΒ (2ο σκέλος)
 • 2η Σχολή Διεθνών Οδηγών Βουνού του ΣΕΟΒ
 • Εισαγωγή των νέων Oδηγών της ΕΟΟΑ στον ΣΕΟΒ
 • Σχέσεις με την UIAGM
 • Σχέσεις με την ΕΟΟΑ
 • Ενέργειες για τη νομική κατοχύρωση του επαγγέλματος
 • Ενέργειες για ασφαλιστική κάλυψη των μελών του σωματείου
 • Μελέτη του καταστατικού και πρόταση αλλαγών
 • Δημιουργία νέου σήματος , σφραγίδας και νέων ταυτοτήτων
 • Εμπλουτισμός νέου ιστοτόπου
 • Εκπτωτικές κάρτες στα Χ.Κ. Παρνασσού και Βασιλίτσας, και δωρεάν χρήση της πίστας αναρρίχησης «The wall»
 • Βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης Συνοδών Μέσου Βουνού 1998-2002
 • Εθελοντική κοινωφελή δράση
 • Άσκηση με ΕΟΔ Αττικής
 • Ελληνοτουρκική αναρριχητική συνάντηση στα Μετέωρα

3. Οικονομικός απολογισμός

4. Προϋπολογισμός

 • Τροποποίηση του καταστατικού του ΣΕΟΒ
 • Αλλαγή της έδρας του ΣΕΟΒ
 • Άσκηση διάσωσης στο Χ.Κ. Παρνασσού
 • Σχέσεις με την UIAGM - 1η Σχολή Διεθνών Οδηγών Βουνού του ΣΕΟΒ (2ο σκέλος)
 • Σχέσεις με την ΕΟΟΑ - Σχολή Οδηγών Ελληνικών Βουνών ΕΟΟΑ-ΣΕΟΒ
 • Σεμινάριο επιμόρφωσης για τα μέλη του σωματείου
 • Σεμινάριο πιστοποίησης των μελών του σωματείου, από το σωματείο, για ικανότητα εφαρμογής τεχνικών πρόσβασης σε θέση εργασίας σε ύψος και εκπαίδευσης τρίτων στις τεχνικές αυτές
 • Ενέργειες για τη νομική κατοχύρωση του επαγγέλματος
 • Ενέργειες για εκπτωτικές κάρτες κ.α. παροχές στα μέλη του ΣΕΟΒ
 • Εθελοντική κοινωφελή δράση
 • Εμπλουτισμός νέου ιστοτόπου

Υ.Γ. Για τα μέλη που χρωστούν συνδρομές πολλών ετών αποφασίστηκε η διαγραφή των χρεών τους μέχρι και το 2005. Το ποσό λοιπόν που θα πρέπει να καταθέσουν στο σωματείο για να γίνουν ξανά ενεργά μέλη είναι μόλις 170€.

επιστροφή


Facebook