το Σωματείο και τα Μέλη του Το Σωματείο και τα Μέλη του Το Σωματείο Το Συμβούλιο Τα Μέλη - Οδηγοί Βουνού Κώδικας δεοντολογίας Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Επικοινωνία
εκπαίδευση των Οδηγών Βουνού Εκπαίδευση των Οδηγών Βουνού Σχολή Οδηγών Βουνού
υπηρεσίες των Οδηγών Βουνού Υπηρεσίες των Οδηγών Βουνού Ορειβασία Αναρρίχηση βράχου Αναρρίχηση πάγου Σκι Canyoning Εργασίες σε ύψος
Χρονολόγιο

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΟΒ

Το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2010, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση του ΣΕΟΒ.

Το θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν τα εξής:

 • Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
 • Εισαγωγή των νέων Οδηγών της ΕΟΟΑ στον ΣΕΟΒ

Θέμα 1 ο : Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης

Μετά από φανερή ψηφοφορία, τα μέλη της Γ.Σ. εξέλεξαν ομόφωνα τους παρακάτω ως Προεδρείο:

 • Θεοδωρόπουλος Αριστείδης, Πρόεδρος και
 • Χατζής Νικόλαος, Γραμματέας

Το προεδρείο ανέλαβε τα καθήκοντά του και αφού επιβεβαίωσε την ύπαρξη αυξημένης απαρτίας προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 2ο: Εισαγωγή των νέων Οδηγών της ΕΟΟΑ στον ΣΕΟΒ

Οι νέοι Οδηγοί της ΕΟΟΑ που αιτήθηκαν την εγγραφή τους στο ΣΕΟΒ είναι οι εξής:

 1. Κάραλης Δημήτριος
 2. Εξακοίδης Αρχοντής
 3. Τσιαντός Παύλος
 4. Μπόσκος Απόστολος
 5. Κοτρωνάρος Παναγιώτης
 6. Παρούσης Ευάγγελος
 7. Ροκάς Γεώργιος
 8. Ποταμούσης Ιωάννης

Οι παραπάνω, εξήγησαν στη Γ.Σ. ότι δεν συμφωνούν με τη διαδικασία που προτάθηκε από το ΣΕΟΒ για την εγγραφή τους ως τακτικά μέλη, στο σημείο των εξετάσεων επί των ικανοτήτων τους ως ορειβάτες, θεωρώντας το πτυχίο του Οδηγού Ελληνικών Βουνών της ΕΟΟΑ και την επιτυχία τους στις εξετάσεις της Σχολής Εκπαιδευτών Ορειβασίας, ως πιστοποίηση των παραπάνω ικανοτήτων. Επίσης δήλωσαν ότι δεν διαφωνούν με την εξέτασή τους στα αντικείμενα που θα διδαχθούν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο. Ζήτησαν λοιπόν να εγγραφούν ως δόκιμα μέλη, και, για να γίνουν τακτικά, να εξαιρεθούν από τις εξετάσεις ορειβατικής ικανότητας, δεχόμενοι την εξέταση επί της διδαχθείσας ύλης.

Η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να δεχτεί τους παραπάνω ως δόκιμα μέλη. Αποφάσισε επίσης ότι για να γίνουν τακτικά μέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία που τους προτάθηκε, εξαιρώντας τις εξετάσεις ορειβατικής ικανότητας, με εξετάσεις όμως επί της διδαχθείσας ύλης, σε πεδία δυσκολίας ανάλογα του επιπέδου των δεξιοτήτων της πιστοποίησής τους (επίπεδα εκπαιδευτή ορειβασίας).

Τα παρόντα ταμειακά ενήμερα μέλη της Γ.Σ. του ΣΕΟΒ ήταν:

 • ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 • ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 • ΒΟΥΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 • ΚΥΡΒΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 • ΛΑΜΠΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 • ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 • ΜΠΟΤΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
 • ΠΕΤΡΟΜΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΤΣΟΥΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
 • ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, Θεοδωρόπουλος Αριστείδης

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης, Χατζής Νικόλαος

επιστροφή


Facebook