το Σωματείο και τα Μέλη του Το Σωματείο και τα Μέλη του Το Σωματείο Το Συμβούλιο Τα Μέλη - Οδηγοί Βουνού Κώδικας δεοντολογίας Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Επικοινωνία
εκπαίδευση των Οδηγών Βουνού Εκπαίδευση των Οδηγών Βουνού Σχολή Οδηγών Βουνού
υπηρεσίες των Οδηγών Βουνού Υπηρεσίες των Οδηγών Βουνού Ορειβασία Αναρρίχηση βράχου Αναρρίχηση πάγου Σκι Canyoning Εργασίες σε ύψος
Τεχνικά άρθρα

Οι συντάκτες των παραπάνω τεχνικών άρθρων και το ΣΕΟΒ αναγνωρίζουν ότι η ορειβασία είναι δραστηριότητα που εμπεριέχει κινδύνους πρόκλησης σωματικών βλαβών ή και θανάτου. Οι συμμετέχοντες στην εν λόγω δραστηριότητα πρέπει να γνωρίζουν και να αποδέχονται αυτούς τους κινδύνους και να είναι υπεύθυνοι για τη συμμετοχή τους και για τις δικές τους πράξεις. Οι συντάκτες των παραπάνω τεχνικών άρθρων και το ΣΕΟΒ δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε σφάλματα ή παρερμηνείες ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία η οποία προέρχεται από ή σχετίζεται με τη χρήση τους.


Facebook