το Σωματείο και τα Μέλη του Το Σωματείο και τα Μέλη του Το Σωματείο Το Συμβούλιο Τα Μέλη - Οδηγοί Βουνού Κώδικας δεοντολογίας Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Επικοινωνία
εκπαίδευση των Οδηγών Βουνού Εκπαίδευση των Οδηγών Βουνού Σχολή Οδηγών Βουνού
υπηρεσίες των Οδηγών Βουνού Υπηρεσίες των Οδηγών Βουνού Ορειβασία Αναρρίχηση βράχου Αναρρίχηση πάγου Σκι Canyoning Εργασίες σε ύψος
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Οδηγού Βουνού

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Οδηγού Βουνού απαιτείται, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν.864/1937), έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Οδηγού Βουνού από την ΕΟΟΑ. Για την έκδοση αυτής της άδειας η ΕΟΟΑ θέτει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Τεχνική επάρκεια (Δίπλωμα Οδηγού Βουνού ΕΟΟΑ ή άλλο ισάξιο, αναγνωρισμένο από την ΕΟΟΑ)
  • Ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους ανήκοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Ελάχιστη ηλικία είκοσι πέντε ετών
  • Ο ενδιαφερόμενος Οδηγός Βουνού να μην έχει καταδικαστεί με ποινές που επιφέρουν στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων
  • Ο ενδιαφερόμενος Οδηγός Βουνού να έχει μόνιμη κατοικία ή διαμονή ή σταθερή διεύθυνση στην Ελλάδα

Όσοι Έλληνες Οδηγοί Βουνού επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Οδηγού Βουνού και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν και πρέπει να αιτηθούν στην ΕΟΟΑ την έκδοση της άδειάς τους, η οποία θα τους χορηγήσει την άδεια σε διάστημα περίπου ενός μηνός.


Facebook