το Σωματείο και τα Μέλη του Το Σωματείο και τα Μέλη του Το Σωματείο Το Συμβούλιο Τα Μέλη - Οδηγοί Βουνού Κώδικας δεοντολογίας Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Επικοινωνία
εκπαίδευση των Οδηγών Βουνού Εκπαίδευση των Οδηγών Βουνού Σχολή Οδηγών Βουνού
υπηρεσίες των Οδηγών Βουνού Υπηρεσίες των Οδηγών Βουνού Ορειβασία Αναρρίχηση βράχου Αναρρίχηση πάγου Σκι Canyoning Εργασίες σε ύψος
Εργασίες σε ύψος

Η «εργασίες σε ύψος με χρήση σχοινιών» είναι μία δοκιμασμένη μέθοδος για να επιτευχθεί μια ασφαλής θέση εργασίας σε ύψος ή σε περιοχές δύσκολης πρόσβασης. Αναπτύχθηκε από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην ορειβασία κυρίως από τους Οδηγούς Βουνού, τους επαγγελματίες του χώρου. Σήμερα υπάρχουν πολλές εταιρίες που εκπαιδεύουν το προσωπικό τους ή και τρίτους στη χρήση μέσων πρόσβασης και ασφάλισης κατά της πτώσης από ύψος. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εκπαιδευτές αυτών των εταιριών είτε είναι Οδηγοί Βουνού, είτε έχουν εκπαιδευτεί από Οδηγούς.

Οι Οδηγοί Βουνού που έχουν την αντίστοιχη συμπληρωματική εκπαίδευση, είναι οι πλέον αρμόδιοι:

  • να εκτελούν εργασίες σε ύψος, όπου η πρόσβαση με χρήση μέσων όπως οι γερανοί ή οι σκαλωσιές, είναι δύσκολη,
  • να γνωμοδοτούν για τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας για εργαζομένους σε ύψος (σε εργοτάξια, εργοστάσια κ.λ.π.) και να αναλαμβάνουν την εγκατάστασή του,
  • να εκπαιδεύουν εργαζομένους στη χρήση του εξοπλισμού ασφαλείας κατά της πτώσης από ύψος και στις μεθόδους ασφαλούς πρόσβασης σε θέση εργασίας σε ύψος.

Οι μέθοδοι εργασιών σε ύψος και ο εξοπλισμός ασφαλείας κατά της πτώσης από ύψος που χρησιμοποιούν οι Έλληνες Οδηγοί Βουνού συμφωνούν πλήρως με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Βλ.και Οδηγός Χρήσης Μεθόδων Ασφαλούς Πρόσβασης Σε Θέση Εργασίας Σε Ύψος).

  

Facebook